• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Профілактика правопорушень

Єдині вимоги до учнів

1. Учні приходять до школи за 10 хв. до початку занять.

2. Перед входом до школи учень повинен витерти взуття, у гардеробі зняти верхній одяг, не поспішаючи, іти на той поверх, де знаходиться його клас.

3. До приходу вчителя учні готують все необхідне до уроку. Підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті.

4. Після того, як вчитель зайшов у клас, входити забороняється. Учні, які запізнилися на урок, допускаються в клас лише з дозволу директора і його заступників.

5. Не дозволяється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою та використовувати будь-яким способом зброю, навіть іграшкову, вибухонебезпечні та вогненебезпечні речовини, гострі предмети, гральні карти, алкогольні напої, сигарети, жувальні гумки, літературу, аудіо-, відео-, та СD-продукцію аморального змісту. Не дозволяється використовувати плеєрів та мобільних телефонів під час навчального процесу.

6. Не дозволяється без дозволу вчителя залишати приміщення та територію школи в урочний час. У випадку пропуску занять учень повинен надати класному керівникові довідку від лікаря або записку від батьків стосовно причини відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважної причини не дозволяється.

7. Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати на іншу парту.

8. Учні, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя з запитанням, повинні підняти руку, поставивши ї ліктем на парту.

9. Після відповіді на питання вчителя учень обов’язково подає щоденник для виставлення оцінки.

10. Після закінчення уроку учні встають тільки після слів вчителя: “Урок закінчено”.

11. Після закінчення уроків учні організовано під керівництвом вчителів, які проводили останній урок, виходять з класу.

12. Зі школи учні повинні виходити спокійно, додержуючись порядку. Залишатися в школі без потреби забороняється.

На перерві

1. На перерві та під час руху по сходах учням забороняється бігати, галасувати.

2. При появі на поверсі директора, його заступників, вчителів або кого-небудь з дорослих, учні повинні стати вбік і пропустити їх, обов’язково привітатися.

3. Кожен учень при звертанні до нього чергового вчителя або чергового учня зобов’язаний назвати своє прізвище і клас.

4. Учням забороняється заходити в учительську без дозволу вчителя.

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

1. Кожен учень зобов’язаний з’явитися до школи чистим і охайно вдягненим.

2. Зачіска повинна бути акуратною, користуватися косметикою забороняється.

3. До школи учні приходять в одязі ділового або напівділового стилю. Тільки на уроки фізкультури учні повинні з’являтися у спортивній формі, а на зайняття в майстерні – в спеціальному одязі.

Перелік порушень дисципліни учнями

1. Порушення Положення про шкільну форму.

2. Запізнення на уроки.

3. Пропуски уроків без підтверджуючих документів (довідка).

4. Порушення дисципліни на уроках та на перервах.

5. Відсутність шкільного приладдя.

6. Моральний тиск, принижуючий людську гідність.

7. Застосування фізичної сили в вирішенні відносин.

8. Пошкодження шкільного майна та особистих речей учасників навчально-виховного процесу.

9. Користування під час перебування в школі мобільним телефоном, плеєром, електронними іграми.

10.Порушення правил безпеки, а саме принесення до школи вибухових пристроїв, колючих та ріжучих предметів, хімічних речовин,газових балончиків та інше.

11. Крадіжка, самосуд.

12.Приведення до школи сторонніх осіб.

В разі невиконання перелічених зобов'язань та вимог Педагогічна рада має право звертатися до відділу кримінальної міліції, комісії у справах неповнолітніх Суворовської райадміністрації з проханням адміністративного впливу на батьків (осіб, які їх замінюють) у разі невирішення проблем відносно їх дітей, на яких права школи, коригуючи їх соціальну поведінку, не є достатніми.

Учні-порушники Правил поведінки підлягають внутрішкільному обліку як група ризику. Адміністрація в даному випадку сповіщає райвідділ УВС про наявність таких.

Учні, які не піддаються педагогічному впливу, не мають змін в соціальній поведінці за допомогою шкільного психолога, можуть за поданням адміністрації школи бути поставлені на облік в комісії у справах неповнолітніх та у відділ кримінальної міліції.

Орієнтовні критерії постановки учнів на внутрішкільний контроль

Якщо учень систематично:

- не виконує норми навчальної, трудової та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи;

- пропускає уроки без поважних причин;

- виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання та суспільно корисної праці;

- не виконує вимог учителів та батьків, вступає з ними в конфлікт;

- не поважає думку учнівського колективу, не приймає допомоги, хизується своїм неробством;

- здійснює антигромадські, аморальні дії, які мають характер правопорушень;

- вживає алкоголь, палить;

- має схильність до вимагання грошей у школярів;

- має схильність до насильства над слабшими

Схема вивчення особистості важковиховуваних підлітків

1. Загальні дані про учня

2. Фізичний розвиток і стан здоров’я

3. Умови сімейного виховання

4. Відомості про навчальну діяльність

5. Ставлення до праці

6. Соціальна активність

7. Участь у гуртках і спортивних секціях

8. Статус у класному колективі

9. Відомості про друзів та найближче оточення

10. Характерні порушення дисципліни, заходи виховного впливу, що застосовувалися до учня

11. Чи має навички культури поведінки

12. Особливості мислення

13. Найтиповіші психічні стани

14. Інтереси, нахили, здібності

15. Які моральні якості намагається в собі виховувати

16. Плани на майбутнє

17. Особливості вольових якостей

18. Як проводить вільний час

19. Характер читацьких інтересів

20. Коло друзів поза школою

21. Ставлення до природи

22. Найяскравіші риси характеру

23. З якого класу характеризується як важковиховуваний

24. Які позитивні риси відзначалися раніше

25. Які позитивні риси є в учня зараз

26. Які негативні риси і якості відзначалися раніше

27. Які негативні риси і якості є в учня зараз

Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики важковиховуваного учня (учениці)

1. Стан здоров’я і розвиток учня.

1.1.Загальна оцінка стану здоров’я учня.

(за даними медичної картки)

1.2.Ознаки підвищеної нервозності (відсутні; підвищена втомлюваність, понижена працездатність; подавлений настрій; підвищена збудливість; спалахи гніву; агресив­не ставлення до однолітків, учителів; уникнення кон­тактів, спільних справ, схильність до руйнівних дій, садизм, інші вияви).

1.3.Шкідливі звички (палить, вживає спиртні напої, вживає токсико - наркотичні речовини; вказати епізодично чи систематично).

1.4.Перебуває на диспансерному обліку і з приводу чого.

2. Психологічна атмосфера сім’ї (сприятлива, несприятлива, вкрай несприятлива).

2.1.Дані про батьків (освіта, професія, місце роботи).

2.2.Інші члени сім’ї .

2.3.Тип сім’ї (благонадійна, неблагонадійна: педагогічно-некомпетентна/ морально неблагонадійна / конфліктна).

2.4.Характеристика взаємин батьків з дитиною (сімейний диктат, гіперопіка, потурання, інше ).

2.5.Організація режиму праці та відпочинку (які обов’язки виконує в сім’ї, чи дотримується режиму дня, хто і якою мірою контролює виконання домашніх завдань, як організовано дозвілля дитини).

3. Особливості навчальної діяльності

3.1.Успішність учня.

3.2.Ставлення до навчання (позитивне, нейтральне, бай­дуже, негативне).

3.3.Інтелектуальні можливості учня (високі, середні, низькі).

3.4.Мотиви навчання (пізнавальний інтерес до предметів; усвідомлення необхідності навчальної діяльності; праг­нення одержати оцінку, схвалення дорослих; уникнен­ня покарань, намагання утвердитися серед однокласників тощо).

4. Ставлення до колективу класу.

4.1.Позиція учня в класі

(лідер, прийнятий, відторгнений, ізо­льований).

4.2.Характер стосунків з однокласниками

(з ким частіше спілкується, дружить).

4.3.Взаємини з іншими однокласниками

(ділові, виважені, рівноправні, дружні, теплі, конфліктні, агресивні, байдужі, відчужені, ні з ким не спілкується).

4.4.Манера, стиль спілкування з оточуючими

(домінантний стиль: упевнений у собі, прагне нав'я­зати свою думку, безапеляційно перебиває співроз­мовника, але не дозволяє робити цього із собою, май­же ніколи не визнає своєї неправоти; недомінантний стиль: сором'язливий, поступливий, легко визнає власні помилки, потребує постійної підтримки в розмові; екстравертований стиль: постійно націлений на спілкування, лег­ко контактує, допитливий, відкритий, уважний до оточуючих; інтровертований стиль: замкнутий, уникає контактів, надає пере­вагу діяльності, в розмові небагатослівний).

4.5.Ставлення до громадської думки

(активно-позитивне: намагається виправити недо­ліки, врахувати зауваження; пасивно-позитивне: з розумінням сприймає критику, погоджується з висловленими зауваженнями, але недоліки не виправляє; байдуже: не реагує на критику, не змінює поведінку; негативне: сперечається, не погоджується із зауважен­нями).

5. Ставлення до фізичної праці

(позитивне: працелюбний, надає перевагу фізичній праці, а не розумовій, має «золоті руки»; байдуже: не розглядає фізичну працю як цікавий вид діяльності, не відмовляється від трудових справ, але виконує абияк; негативне: лінивий, до тру­дових доручень ставиться зневажливо).

5.1.Ставлення до громадського майна (бережливе, господарське, байдуже, демонстративно зневажливе, на­вмисно псує).

6. Спрямованість інтересів.

6.1.Проявляє інтерес до діяльності (фізичної, розумової, трудової, технічної, громадської, суспільно-політич­ної, організаторської, художньої, спортивної).

6.2.В яких гуртках, секціях, клубах працює.

6.3.Культурно-естетичний світогляд (як часто відвідує театри, виставки, музеї; які має читацькі інтереси: книг не читає, читає епі­зодично, читає систематично, перевагу надає художньо оформленим молодіжним журналам; скільки часу проводить біля телевізора: які передачі дивиться систематично, з ким обговорює зміст телепередач).

7. Особливості нерегламентованого спілкування (скільки часу проводить у дворі, коли ввечері повер­тається додому; з ким дружить, який вплив вони мають; місце спілкування поза домом, постійне чи випадко­ве: кафе, дискотеки, під'їзд; зміст спілкування поза домом: робота з технікою, відвідування відеосалонів, гра на гітарі, прослуховування музичних творів, розмови на різні теми, комп'ю­терні ігри, безцільне проведення часу, випивки, палі­ння, азартні ігри).

8. Самооцінка особистості.

8.1.Рівень самооцінювання

(адекватний: реально оцінює свої позитивні та негативні риси, можливості і досягнення;

завищений: некритичний до себе, перебільшує досягнення;

занижений: занадто самокритичний, недооцінює свої можливості та якості).

8.2.Яких рис характеру хотів би набути?

9. Особливості поведінки

9.1.Позитивні вчинки (як часто учень їх здійснює, мож­ливі мотиви їх здійснення)

9.2.Негативні вчинки

(їх прояв: епізодично, систематич­но;

їх характер: грубість, бійки, пропуски уроків, запізнен­ня на уроки, порушення дисципліни в класі, відмова виконувати вимоги, не працює на уроках).

9.3.Правопорушення учня (крадіжки, побиття молодших і слабших, вимагання грошей, жорстоке поводження з тваринами, прояв садистських нахилів, хуліганство).

9.4.Ставлення до своїх вчинків (байдуже, стурбоване, з наміром виправдати, засуджує).

9.5.Як сприймає педагогічний вплив (байдуже, з вира­женою протидією, намагається виконувати вимоги).

9.6.Чи перебуває на обліку в правоохоронних органах.

БАНК ДАНИХ

на учня __ класу

___________________________,

який стоїть на внутришкільному обліку,

(20__/20__ н.р.)

Дата постановки на облік: ____.____.20__ р.

Класний керівник ________ ______________

Дата зняття з обліку: ____.____.20__ р.

Класний керівник ________ ______________

Документи Прим.
1. Свідоцтво про народження (копія)
2. Індивідуальний план роботи з дитиною класним керівником
3. Спільний план роботи школи з ССД
4. План роботи з дитиною соціальним педагогом/психологом
5. Характеристика дитини соціальним педагогом/психологом
6. Характеристика дитини класним керівником
7. Доповідні
8. Протоколи бесід з дитиною, батьками
9. Акти та доповідні про невідвідування навч.-вихов. процесу
10. Акти обстеження житлово-комунальних умов дитини
11. Листи
12.Подання до РВВС, ССД
13.Відповіді з РВВС, ССД
14.Аналіз роботи з дитиною протягом навчального року
15. Різне

КАРТКА ОСОБИСТОГО ОБЛІКУ УЧНЯ,

СХИЛЬНОГО ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ

І. Загальні відомості
1. Клас
2. Прізвище, ім’я, по батькові
3. Дата народження
4. Домашня адреса
ІІ. Дані спостереження вчителя
1. Із якого часу ведеться спостереження
2. Навчальна діяльність
3. Ставлення до праці
4. Становище в колективі
5. Ставлення до дорослих, педагогів
6. Із ким проводить вільний час за місцем проживання
7. Основний зміст дозвілля
8. Особливості характеру і поведінки
9. Навички культури поведінки
10. Основні прояви педагогічної занедбаності
11. Коли поставлено на облік
12. За що поставлено на облік
13. До яких правопорушень схильний
ІІІ. Умови життя в сім’ї:
1. Відомості про батьків та інших членів сім’ї 2. Батьки: Мати де працює Батько де працює ___________________________ ___________________________ _____________________________
3. Характер сім’ї
4. Причини неблагополуччя
ІV. Стан здоров’я школяра
1. Відхилення у фізичному розвитку
2. Заняття спортом
3. Чи стоїть на обліку у психоневрологічному диспансері
4. Висновки дільничного лікаря

Протокол бесіди

від ____.____.20__ р.

з учнем/ученицею ,
(ПІБ дитини)
, ,
(Дата народження дитини) (Клас)

та батьками ____________________________________________________________________.

Домашня адреса, м. , вул.
телефон дом. тел.: моб. тел.:
СЛУХАЛИ:
УХВАЛИЛИ: 1. Зобов’язати батьків посилити контроль за виконанням дитиною Статуту школи.
2. Здійснити обстеження житлових умов сім’ї
Бесіду проведено
(Підпис) (ПІБ)
(Підпис) (ПІБ)
Присутні (Підпис) (ПІБ)
(Підпис) (ПІБ)
З протоколом ознайомлені (Підпис) (ПІБ)
(Підпис) (ПІБ матері)
(Підпис) (ПІБ учениці)

Результатибесіди:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

___.___.2011 р.
(Підпис) (ПІБ класного керівника)

Шановні ______________________

та _________________________

Адміністрація ЗОШ доводить до Вашого відома, що Ваша дитина _______________________, учень (ця) ____ класу, не відвідує заняття у школі без поважних причин, до уроків не готується, має низький рівень знань, порушує Статут школи.

Адміністрація школи нагадує Вам, що згідно Закону України «Про освіту» батьки є учасниками навчально-виховного процесу і несуть відповідальність за виховання, навчання, розвиток дитини (стаття №59). Невиконання своїх обов’язків тягне за собою адміністративну відповідальність (стаття №84 Кодексу України «Про адміністративні порушення»).

Адміністрація ЗОШ звертається за допомогою у вирішення даного питання до РВВС _________________ району м. _________.

Адміністрація ЗОШ запрошує Вас для бесіди щодо вирішення питання подальшого навчання Вашої дитини.

Директор ЗОШ __________ _____________

Класний керівник __________ _____________

Індивідуальна робота з учнями,

що не встигають та схильними до правопорушень

Зміст і методи роботи Відповідальний Термін виконання Примітки
1 Вивчити індивідуальні особливості Протягом року
2 Визначити коло друзів, а також вплив його на кожного з них Протягом І семестру
3 Відвідати сім'ї, вивчити пізнавальні інтереси школярів Вересень
4 Ознайомити учнів з вимогами у школі: • не порушувати дисципліну; • не запізнюватися на уроки; • не пропускати заняття; • не сперечатися із дорослими вдома: • своєчасно виходити до школи; • повертатися після уроків; • дбайливо ставитися до одягу; • бути охайним Протягом першого тижня
5 Організувати допомогу кращих учнів класу щодо ліквідації проблем та прогалин у знаннях, допомогти учням повірити у власні сили та здібності Протягом року
6 Провести консультації батьків про засоби ліквідації прогалин у знаннях учнів Вересень
7 Провести роботу щодо активізації пізнавальної діяльності школярів, а саме: 1) опитувати лише той матеріал, який школяр знає; 2) надавати консультації з предметів; 3) давати на уроках індивідуальні завдання відповідного рівня знань. Протягом року
8 Встановити зв'язки школярів за місцем проживання, визначити їх характер з метою нейтралізувати нега­тивний вплив оточення Вересень — жов­тень
9 Дати рекомендації батькам учнів відносно домашнього контролю та організації відповідного розпорядку дня, в обладнанні кутка для занять, дотримання учнями режиму дня За необхідності
10 Зацікавити суспільно-корисною працею, враховуючи інтереси підлітків По можливості
11 Провести анкетування з теми «Причини неуспішності в навчанні, ставлення до навчання. Наслідки поганої освіти» Жовтень
12 Бесіда «Профілактика шкідливих звичок» Січень
13 Провести анкетування: 1. «Твоя життєва позиція». 2. «Твоя майбутня професія» Грудень
14 Провести бесіду з учнями «Профілактика правопорушень» Листопад
15 Провести зі школярами бесіди: 1) «Чи потрібно дотримуватися правил поведінки у школі?» 2) «Твій вільний час» 3) «Про культуру поведінки» 4) «Про дружбу та товаришів» 5) «Про книги, які ти прочитав» 6) «Культура поведінки — основа життя в суспільстві» 7) «Як вивчити свій характер» Грудень Жовтень Квітень Квітень Лютий Березень Лютий
16 Діалог на тему «Твоє інтелектуально-естетичне хобі: читання, колекціонування, декоративне мистецтво, майстрування і т. ін.» Лютий
17 Мозкова атака «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток» Березень
18 Тренінг «Твоє життя — твій вибір», «Знаємо та реалізуємо свої права» Грудень, березень
19 Провести бесіду з батьками на тему «Про правову відповідальність неповнолітніх» Жовтень
20 Провести тренінги: 1. Створення комфортного психологічного стану. 2. Підтримка оптимістичних поглядів на життя. 3. Позитивне підкріплення відносин з однолітками. Грудень
21 Провести практикум з батьками «Динаміка зловживань психотропними препаратами, алкоголем в підлітковому віці. Профілактика, причини та наслідки наркоманії та алкоголізму» Квітень
22 Активізувати роботу щодо залучення до роботи предметних гуртків, позакласну діяльність, в роботу спортивних секцій Протягом року
23 Провести ряд бесід з батьками учнів, що не встигають: 1 .«Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату сім'ї на формування особистості дитини». 2.«Культура міжособистісних відносин — важливий фактор успішного виховання». 3.«Законодавство України про відповідальність батьків за виховання дітей». 4.«Про адміністративну відповідальність батьків за порушення прав дитини» Листопад Лютий Березень Травень

Облік проведеної роботи

Дата Вид роботи Зміст роботи Примітка
Кiлькiсть переглядiв: 3772

Коментарi